Restauracja "El Paso"

ul. 3-go Maja 37
Tel.kont. 533-020-023

Kierownik restauracji
Ariel Klusiński
Tel.kont. 882-555-748
Restauracja "El Paso Pizza&Buritos"
ul. Chmielna 2/4
Tel.kont. 54 411-05-00

Kierownik restauracji
Adrian Klusiński
Tel.kont. 782-088-282
Restauarcja "Food Gallery"

Tel.kont. 54 426-24-74
Tel.kont. 533-396-664
Restauracja "Warszawska 8 Food&Friends"

Tel.kont. 884-058-068

Kierownik restauracji
Natalia Pawlicka
Tel.kont. 512-313-162
Dział Cateringu
Weronika Siwek
Tel.kont. 664-013-679
Dział Cateringu
Łukasz Ciechanowski
Tel.kont. 664-013-678
Właściciel
Alicja Ciesielska
Tel.kont. 602-593-579